Шнезе Алексей Иванович

архитектор, 1798 г. д. с. с., член Кабинета Е. И. В., 1802 г.; р. 1736—18 г. {Половцов}