Степанов Семен Иванович

ген.-майор на Кавказе, при Николае I. {Половцов}