Вильбуа Никита Петрович

вице-адмирал, капитан-командор при Петре I; † 1760 г. {Половцов}