Зассен Иоганн Гейнрих - Биография

Зассен Иоганн Гейнрих

комнатн. живописец в СПб. при Екат. II (1785 г.) и при Александре I (1809 г.). {Половцов}